Σημαντική ενημέρωση και όροι συγκατάθεση χρήσης για το FightAirPollution.com

To FightAirPollution.com δημιουργήθηκε με σκοπό για να βοηθήσει στη συλλογή πληροφοριών για δυσάρεστες οσμές που μειώνουν την ποιότητα ζωής και που ενδεχομένως να είναι ρυπογόνες. Στην εφαρμογή αυτή μπορεί να εγγραφεί κάποιος και να καταχωρεί τις παρατηρήσεις του για τις οσμές. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τους παρατηρητές δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα εκτός εάν δοθεί η συγκατάθεση του παρατηρητή πατώντας την αποδοχή πιο κάτω. Ο διαχειριστής της εφαρμογής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για σκοπούς επικοινωνίας και επιβεβαίωσης των στοιχείων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων η και των καταχωρήσεων σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μας στο info@fightairpollution.com Στην νέα έκδοση Δεκεμβρίου 2020, υπάρχει η χρήση χάρτη στην οποία κάποιος μπορεί να βλέπει σημεία στο χάρτη από όπου έγινε η καταχώρηση για την ένταση της οσμής. Για να μπορέσει όμως να δει το χάρτη αυτό θα πρέπει να δώσει την συγκατάθεση του όπως πιο κάτω:

Συγκατάθεση χρήσης πληροφοριών

Εγώ ο χρήστης του συστήματος FightAirPollution.com αποδέχομαι να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες στη δημοσιότητα και σε άλλους χρήστες του FightAirPollution.com για σκοπούς έρευνας της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και λόγους που θα συνεισφέρουν στην βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος τώρα και στο μέλλον:

- η τοποθεσία παρατήρησης στο χάρτη με απόκλιση μέχρι 5 - 50 μέτρα από την τοποθεσία καταχώρησης για σκοπούς προστασίας της ακριβής τοποθεσίας του χρήστη,
- ημερομηνία και ώρα,
- το είδος της οσμής
- η ένταση της οσμής
- τα σχόλια του παρατηρητή
- φωτογραφίες που καταχωρήθηκαν στην παρατήρηση.
- ημερομηνία και ώρα,
- το είδος της οσμής
- η ένταση της οσμής
- φωτογραφίες που καταχωρήθηκαν στην παρατήρηση